ZPH ARGO sp. z o.o. realizuje projekt w RAMACH DZIAŁANIA 1.5. Dotacje na kapitał obrotowy

2020-12-31

ZPH ARGO sp. z o.o. realizuje projekt w RAMACH DZIAŁANIA 1.5. Dotacje na kapitał obrotowy

 

ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY ARGO sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z FUNDUSZY EUROPEJSKICH w RAMACH DZIAŁANIA 1.5. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Nr umowy: POPW.01.05.00-18-0284/20-00. Dofinansowanie projektu z UE: 295.955,31 PLN