ZPH ARGO Sp. z o.o. Realizuje projekt pn. Ekspansja eksportowa Spółki poprzez udział w programie GO TO BRAND

2020-12-31

ZPH ARGO Sp. z o.o. Realizuje projekt pn. Ekspansja eksportowa Spółki poprzez udział w programie GO TO BRAND

Zakład Produkcyjno-Handlowy  ARGO Sp. z o.o. Realizuje projekt pn. Ekspansja eksportowa Spółki Argo poprzez udział w programie promocji branży polskich specjalności żywnościowych W ramach poddziałania 3.3.3 WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND,W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach. Celem projektu jest:  wypromowanie polskiej marki produktowej, nawiązanie nowych kontaktów biznesowych, umocnienie  pozytywnego wizerunku firmy oraz istniejących kontaktów biznesowych. Cel projektu jest zgodny z założeniami 3 osi priorytetowej. Celem działania jest wzrost konkurencyjności polskich Przedsiębiorstw sektora MŚP poprzez internacjonalizację ich działalności gospodarczej. Rezultaty projektu w postaci nawiązanej współpracy z partnerami zagranicznymi jak również wypromowanie marki produktowej będą miały ogromne znaczenie dla rozwoju działalności eksportowej Spółki Argo. Poprzez powyższe wzmocni się pozycja rynkowa i konkurencyjność firmy na arenie międzynarodowej. 

Wartość projektu: 529 075.00 pln

Dofinansowanie projektu z UE: 264 537,50 zł

Pliki do pobrania