ZPH ARGO Sp. z o.o. realizuje projekt pt. Internacjonalizacja spółki poprzez wdrożenie modelu biznesowego i ekspansję

2020-12-31

ZPH ARGO Sp. z o.o. realizuje projekt pt. Internacjonalizacja spółki poprzez wdrożenie modelu biznesowego i ekspansję

 

Zakład Produkcyjno – Handlowy ARGO Sp. z o.o.realizuje projekt pt.„Internacjonalizacja spółki Argo poprzez wdrożenie modelu biznesowego i ekspansję na rynki zagraniczne” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa 1: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest internacjonalizacja spółki Argo poprzez wdrożenie modelu biznesowego, dzięki czemu wzmocni się pozycja rynkowa i konkurencyjność firmy na arenie międzynarodowej. Efektem projektu będzie zwiększenie rozpoznawalności firmy, zbudowanie pozycji i marki na rynkach zagranicznych oraz systematyczny rozwój działalności eksportowej.

Wartość projektu ogółem: 830 100,71 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych: 682 218,06 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 579 885,35 PLN

Pliki do pobrania