ZPH ARGO Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji lizaków bezcukrowych.”

2022-12-31

ZPH ARGO Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji lizaków bezcukrowych.”

ZPH ARGO Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji lizaków bezcukrowych.” w ramach działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

Cele projektu: Celem projektu jest wdrożenie na rynek innowacji produktowej firmy ARGO.

Planowane efekty:  Zrealizowanie projektu pozwoli na zwiększenie atrakcyjności produktów firmy ARGO oraz wpłynie na wzrost konkurencyjności firmy dzięki wdrożeniu innowacji. Przełoży się to na sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa w przyszłości.

Wartość projektu: 12 746 635,76 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 10 363 400 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 6 218 040 zł